U prostorijama Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, u srijedu 10. prosinca 2014., održan je treći sastanak partnera i glavnog tima na projektu ZagEE – Zagreb energetski efikasan grad. Koordinator projekta je Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, dok je Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) partner.. Više →

26 Nov 2014
studeni 26, 2014

Modernizacija javne rasvjete 1. faza

0 Komentara

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14-Odluka USRH) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 26.11.2014. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE 1. FAZApod evidencijskim brojem nabave: 1638-2014-EMV, broj dokumenta: 2014/S 002-0054531., Rok za dostavu ponuda je 16.12.2014. u.. Više →

U okviru projekta ZagEE, 15. srpnja 2014., na Tribini Grada Zagreba održana je radionica u cilju jačanja administrativnih kapaciteta i pružanja stručnih informacija djelatnicima jedinica lokalne samouprave. Uz organizatora Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba, kao glavni predavači bili su predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), Agencije.. Više →

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 23. 06. 2014. objavio poziv za nadmetanje za predmet nabave: „IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA MODERNIZACIJU JAVNE RASVJETE U OKVIRU PROJEKTA ZAGEE – 2. FAZA“, pod evidencijskim brojem nabave:.. Više →

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 24.12.2013. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Izrada tehničke dokumentacije za mjere energetske obnove objekata u okviru projekta ZagEE – 8. faza, pod evidencijskim brojem nabave: 2878-2013-EMV, broj dokumenta:.. Više →

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13,143/13) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 03.01.2014. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA MODERNIZACIJU JAVNE RASVJETE U OKVIRU PROJEKTA ZAGEE – 1. FAZA, pod evidencijskim brojem nabave: 2255-2013-EMV, broj dokumenta: 2013/S.. Više →

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 24.12.2013. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Izrada tehničke dokumentacije za mjere energetske obnove objekata u okviru projekta ZagEE – 8. faza, pod evidencijskim brojem nabave: 2878-2013-EMV, broj dokumenta:.. Više →

U prostorijama Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, u četvrtak 12. prosinca 2013., održan je drugi sastanak partnera i glavnog tima na projektu ZagEE – Zagreb energetski efikasan grad. Koordinator projekta je Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, dok je Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) partner.. Više →

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 29. studenog 2013. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave Izrada tehničke dokumentacije za mjere energetske obnove objekata u okviru projekta ZagEE – 7. faza; pod evidencijskim brojem: 2860-2013-EMV; broj dokumenta:.. Više →

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 24. 10. 2013. objavio poziv za nadmetanje za predmet nabave:„Izrada tehničke dokumentacije za mjere energetske obnove objekata u okviru projekta ZagEE – 6. faza“, pod evidencijskim brojem nabave:2850-2013-EMV, broj dokumenta:.. Više →