Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 03. srpnja 2013. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Izrada tehničke dokumentacije za najavu energetske obnove objekata u okviru projekta ZagEE – I. faza; pod evidencijskim brojem: 1640-2013-EMV; broj dokumenta: 2013/S 002-0059114.

Pročitajte više…

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *