Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 24. 10. 2013. objavio poziv za nadmetanje za predmet nabave:„Izrada tehničke dokumentacije za mjere energetske obnove objekata u okviru projekta ZagEE – 6. faza“, pod evidencijskim brojem nabave:2850-2013-EMV, broj dokumenta: 2013/S 002-0088544
Rok za dostavu ponuda je 14. 11. 2013. u 9:00 sati.

Pročitajte više…

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *