Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 29. studenog 2013. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave Izrada tehničke dokumentacije za mjere energetske obnove objekata u okviru projekta ZagEE – 7. faza; pod evidencijskim brojem: 2860-2013-EMV; broj dokumenta: 2013/S 002-0097947.

Pročitajte više…

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *