Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13,143/13) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 03.01.2014. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA MODERNIZACIJU JAVNE RASVJETE U OKVIRU PROJEKTA ZAGEE – 1. FAZA, pod evidencijskim brojem nabave: 2255-2013-EMV, broj dokumenta: 2013/S 002-0000018

Rok za dostavu ponuda je 23.01.2014. u 09,00 sati.

Pročitajte više…

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *