Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 23. 06. 2014. objavio poziv za nadmetanje za predmet nabave: „IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA MODERNIZACIJU JAVNE RASVJETE U OKVIRU PROJEKTA ZAGEE – 2. FAZA“, pod evidencijskim brojem nabave: 1609-2014-EMV, broj dokumenta: 2014/S 002-0030847
Rok za dostavu ponuda je 15. 07. 2014. u 12:00 sati.

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *