26 Nov 2014
studeni 26, 2014

Modernizacija javne rasvjete 1. faza

0 Komentara

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14-Odluka USRH) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 26.11.2014. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE 1. FAZApod evidencijskim brojem nabave: 1638-2014-EMV, broj dokumenta: 2014/S 002-0054531.,

Rok za dostavu ponuda je 16.12.2014. u 11,00 sati.

Pročitajte više…

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *