OBAVIJEST O POZIVU NA NADMETANJE

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14-Odluka USRH) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 05.06.2015. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Energetska obnova zgrade DV Bajka, Humska 1, pod evidencijskim brojem nabave: 632-2015-EMV, broj dokumenta: 2015/S 002-0021980

Pročitajte više…

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *