Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (90/11, 83/13, 143/13, 13/14) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 17.06.2015. objavio ispravak Poziva na nadmetanje za predmet nabave: Energetska obnova zgrade DV Kustošija, Stjepana Pasanca 5, pod evidencijskim brojem nabave: 625-2015-EMV, broj dokumenta: 2015/S-014-0023194.

Pročitajte više…

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *