Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 22. 05. 2015. objavio poziv za nadmetanje za predmet nabave:„Energetska obnova zgrade DV Vrapče, Nikole Gorjanskog 7“, pod evidencijskim brojem nabave: 615-2015-EMV broj dokumenta: 2015/S 002-0020819.

Pročitajte više…

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *