Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 14/13) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 01.10.2015. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Energetska obnova zgrade DV Grigor Vitez, Ratarska 5, pod evidencijskim brojem nabave: 628-2015-EMV, broj dokumenta: 2015/S-002-0031904.

Pročitajte više…

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *