Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 -Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 01. 10. 2015. objavio poziv za nadmetanje za predmet nabave:„Energetska obnova zgrade DV Mali princ, PO Kozjak, Rebar 31“, pod evidencijskim brojem nabave:623-2015-EMV broj dokumenta: 2015/S 002-0031898.

Pročitajte više…

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *