ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 -Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 21. 10. 2015. godine objavio ispravak poziva za nadmetanje za predmet nabave:„Energetska obnova zgrade DV Mali princ – PO Kozjak, Rebar 31“, pod evidencijskim brojem nabave: 623-2015, broj dokumenta: 2015/S 014-0033501.

Pročitajte više…

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *