U okviru projekta ZagEE, 16. prosinca 2014., na Tribini Grada Zagreba održana je radionica u cilju jačanja administrativnih kapaciteta i pružanja stručnih informacija djelatnicima jedinica lokalne samouprave. Uz organizatora Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba, kao glavni predavači bili su predstavnici Ureda za programe i projekte EU, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Agencije za mobilnost i programe EU i Razvojne agencije Zagreb – TPZ. Na radionici su sudjelovali predstavnici Grada Gospića, Grada Križevaca, Grada Velike Gorice, Grada Zaprešića, Grada Karlovca, APN-a i Grada Zagreba (Služba za mjesnu samoupravu, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba, Gradski ured za obrazovanje kulturu i sport, Gradski ured za zdravstvo, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj).

Pročitajte više…

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *