U prostorijama Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, u srijedu 10. prosinca 2014., održan je treći sastanak partnera i glavnog tima na projektu ZagEE – Zagreb energetski efikasan grad.

Koordinator projekta je Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, dok je Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) partner na projektu. Na sastanku su sudjelovali i članovi glavnog (Core) tima projekta koji uključuje Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Regionalnu energetsku agenciju Sjeverozapadne Hrvatske, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Služba za mjesnu samoupravu, Gradski ured za financije, Gradski ured za zdravstvo i branitelje, Ured gradonačelnika, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada te Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Pročitajte više…

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *