Zašto ZagEE?

Zašto ZagEE?

Javni sektor ima zakonsku obvezu racionalno koristiti i sustavno upravljati energijom u svim svojim objektima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Stoga upravo on treba biti pokretač i promicatelj aktivnosti za primjenu mjera poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisija štetnih plinova.

Proaktivna energetska politika Grada Zagreba postavlja visoke ciljeve kako bi ispunila obveze iz Sporazuma gradonačelnika i Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Zagreba da se do 2020. smanje emisije CO2 za 21% primjenom mjera energetske učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora energije.
akcijski-plan

Isto tako direktivom 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti javni sektor se obvezuje na nabavu energetskih učinkovitih građevina, proizvoda i usluga. Pored toga javni sektor mora smanjiti potrošnju energije u zgradama koje koriste i koje su u njegovom vlasništvu na način da od 1. siječnja 2014. obnavlja godišnje 3% ukupne korisne površine grijanih ili hlađenih dijelova zgrada javnog sektora s jasnim ciljem uštede energije.

Sektor zgradarstva ima najveći udio od oko 65% ukupne potrošnje energije Grada Zagreba te je procijenjeno da je najveći potencijal energetskih ušteda upravo u ovom sektoru.energ razred

Kako bi se potaknule primjene mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, Grad Zagreb svojim primjerom želi pokazati korisnost tih mjera kako za pojedinca tako i za cjelokupno društvo.

Kroz projekt ZagEE – Zagreb Energy Efficient City podržava se ostvarenje energetskih ušteda primjenom ekonomski opravdanih, energetski učinkovitih tehnologija i mjera na objektima u vlasništvu Grada Zagreba, različitih namjena:

  • 3 zgrade gradske uprave;thermocamera
  • 15 zgrada osnovnih škola;
  • 6 zgrada srednjih škola;
  • 39 zgrada dječjih vrtića;
  • 4 zgrada domova za starije i nemoćne;
  • 3 zgrade domova zdravlja;
  • 17 zgrada mjesne samouprave te
  • modernizaciju 3000 rasvjetnih tijela javne rasvjete LED rasvjetnim tijelima s kontrolnim upravljačkim sustavom.

iee

Projekt se provodi u okviru IEE Programa tehničke pomoći 2012. – Mobiliziranje lokalnih energetskih investicija te obuhvaća financiranje tehničke pomoći i izradu potrebne dokumentacije za energetsku obnovu objekata, dodjelom bespovratnih sredstava. To korisnicima omogućuje izradu projekata, studija isplativosti i ishođenje potrebne upravne dokumentacije neophodne za financiranje energetske obnove objekata i iz drugih izvora osim gradskog proračuna, kao što su strane banke i fondovi EU.

Vrijednost projekta ZagEE iznosi 1.813.438 EUR, a ukupna planirana investicijska vrijednost radova na realizaciji predviđenih mjera za koje će se izraditi tehnička dokumentacija iznosi 29.379.114 EUR. Povrat investicije, bez korištenja bespovratnih sredstava, iznosi oko 13 godina.

djeca

U doba krize i recesije racionalno korištenje energije, energetska učinkovitost, primjena novih zelenih tehnologija i obnovljivih izvora energije je imperativ ali i izazov i realni zamašnjak u pokretanju gospodarskog razvoja, otvaranja novih radnih mjesta i svijetlije perspektive naših mladih generacija.