Ciljevi projekta ZagEE

Ciljevi projekta ZagEE
  • Smanjiti ukupnu energetsku potrošnju gradske uprave povećanjem energetske učinkovitosti kao i primjenom obnovljivih izvora energije na objektima u vlasništvu Grada Zagreba;
  • Pronaći i koristiti modele financiranja energetske obnove primjenjive za gradsku upravu;
  • Primjerima primjene energetske obnove na velikom broju objekata različitih namjena steći iskustveno znanje neophodno za sve sudionike procesa energetske obnove;
  • Potaknuti pozitivne promjene u zakonodavstvu, odredbama i slično, kao i potaknuti poboljšanje postojećih financijskih instrumenata, a temeljem stečenih iskustava u provedbi projekta ZagEE;
  • Educirati djelatnike gradske uprave za provedbu velikih energetskih projekata,
  • Educirati upravitelje objekata o učinkovitom korištenju objekta;
  • Potaknuti stručnjake na dodatna educiranja o specifičnim znanjima povezanih uz energetsku obnovu;
  • Pokrenuti pozitivne ekonomske pomake u gospodarstvu;
  • Podijeliti stečena znanja i iskustava te potaknuti energetski održivi razvoj u drugim gradovima u regiji i šire;
  • Doprinjeti zaštiti klime i održivom razvoju smanjenjem emisija štetnih plinova.