Očekivani rezultati projekta ZagEE

  • Ostvarene prosječne uštede energije na zgradama od 49% te 72% u javnoj rasvjeti, odnosno ostvarene godišnje uštede energije 33.526 MWh na objektima uključenih u projekt ZagEE;
  • Korištenje energije u zgradama iz obnovljivih izvora energije 490 MWh godišnje;
  • Smanjene emisije stakleničkih plinova za 8.390 tCO2e po godini ostvarene s mjerama energetske obnove primjenjenih na objektima u okviru projekta ZagEE;
  • Izrađena kvalitetna tehnička dokumentacija energetske obnove objekata sa studijom izvodljivosti za 87 zgrada u vlasništvu Grada Zagreba i 3.000 rasvjetnih tijela javne rasvjete;
  • Izrađen Masterplan za javnu rasvjetu Grada Zagreba;
  • Financiranje radova energetske obnove isfinancirano iz više izvora financiranja, odnosno, osim gradskog proračuna, iz fondova EU, povoljnih bankovnih kredita i drugih prihvatljivih izvora za gradsku upravu.
  • Provedena javna nadmetanja za radove na energetskoj obnovi objekata;
  • Educirani projektni tim u gradskoj upravi za provedbu velikih projekata energetske obnove;
  • Educirani upravitelji objekata o učinkovitom korištenju objekata;
  • Podijeljeno iskustvo i znanje s drugim gradovima u regiji i šire o dobrim rezultatima i problemima u provedbi projekta ZagEE.