Ciljane grupe u projektu ZagEE

  • Upravitelji i korisnici objekata uključenih u projekt ZagEE;
  • Djelatnici Gradske uprave;
  • Projektanti i ostali stručnjaci koji djeluju na području energetske obnove;
  • Nadležna Ministarstva;
  • Financijske institucije;
  • Malo i srednje poduzetništvo;
  • Lokalne samouprave u regiji i šire.