Partneri projekta

Partneri projekta

Partneri projekta ZagEE su Grad Zagreb (voditelj projekta i Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA). Predloženi konzorcij podrazumijeva da ključni stručnjaci javnog tijela (Grad Zagreb) i energetske agencije REGEA rade na razvoju i provedbi projekta. Konzorcij se oslanja na jako iskustvo u vođenju europskih projekata, obzirom da oba partnera imaju dokazanog uspjeha u sudjelovanju kao i koordinaciji europskih projekata, što garantira efikasnu implementaciju projektnih aktivnosti.

Koordinaciju projekta ZagEE provodi Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 1. GRAD ZAGREB
   366px-Coat_of_arms_of_Zagreb.svgGrad Zagreb je vodeći grad u Hrvatskoj s obzirom na prepoznavanje važnosti razvoja energetske održivosti. Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba 30. listopada 2008. Grad Zagreb je, kao jedan od prvih europskih glavnih gradova, prihvatio  Sporazum gradonačelnika  i izrazio potporu velikoj inicijativi povezivanja gradonačelnika energetski osviještenih europskih gradova u trajnu mrežu s ciljem razmjene iskustava u primjeni djelotvornih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti urbanih sredina.

  Grad Zagreb je u cijelosti pokrenuo proces ušteda energije, kontinuiranoga praćenja energetske potrošnje, primjenu mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva na sve objekte u vlasništvu ili korištenju Grada Zagreba.

  Svojim djelovanjem Grad Zagreb nastoji kontinuirano poticati energetske i financijske uštede, smanjiti štetni utjecaj na okoliš, provoditi proaktivnu energetsku politiku i podizati razinu odgovornosti i svijesti svojih djelatnika i građana Grada Zagreba u procesu globalnoga zatopljenja i klimatskih promjena.

  Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj osnovan je 2009., a u okviru svojih nadležnosti obavlja poslove koji se odnose na: energetiku i planiranje energetskog razvitka, toplinsku energiju i osiguravanje trajnog obavljanja distribucije toplinske energije, učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji, tržište plina te razvoj njegova distribucijskog sustava na području Grada, održivi razvoj, obnovljive izvore energije i ekološko prihvatljive energente, zaštitu okoliša, zaštitu zraka, zaštitu voda, gospodarenje otpadom, zaštitu od buke, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

  www.zagreb.hr  (www.eko.zagreb.hr)

 2. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNA HRVATSKE (REGEA)

  imagesRegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) vodeća je energetska agencija u Hrvatskoj i jedna od najuspješnijih organizacija te vrste u Jugoistočnoj Europi. Agenciju REGEA su 2008. osnovale četiri hrvatske županije, od kojih je jedna Grad Zagreb.

  Osnovni cilj i uloga agencije jest promoviranje i poticanje regionalnog održivog razvoja u području energetike i zaštite okoliša kroz korištenje obnovljivih izvora energije i uvođenje mjera povećane energetske efikasnosti. Osim toga, Agencija ima zadatak i uvođenje dobre prakse gospodarenja energijom, potiče koncept održivog razvoja, pružaju informacije i savjeti te niz drugih usluga baziranih na specifičnim lokalnim potrebama za energijom.

  www.regea.hr

 3. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST (FZOEU)

  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) središnje je mjesto prikupljanja i ulaganja izvanproračunskih sredstava u programe i projekte zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

  „Sporazumom o suradnji na provedbi programa ZagEE – Zagreb Energy Efficient City“, sklopljenim 31. srpnja 2014. između Grada Zagreba i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, utvrđena je energetska obnova 87 zgrada i 3130 objekata javne rasvjete u vlasništvu Grada Zagreba. FZOEU sudjeluje u sufinanciranju troškova projekta ZagEE u iznosu od 40% troškova za energetsku obnovu, odnosno u iznosu do 89.200.000,00 kuna. Potpisivanjem Sporazuma iskazan je zajednički interes za suradnju radi postizanja cilja primjene načela zaštite okoliša i energetske učinkovitosti na javnim objektima Grada Zagreba kroz zajedničko sudjelovanje u financiranju programa ZagEE.

  www.fzoeu.hr