IEE Mobilising Local Energy Investments- MLEI

IEE Mobilising Local Energy Investments- MLEI

Program Intelligent Energy Europe (IEE) je jedan je od tri glavna dijela Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije. Cilj ovog programa je ukloniti tržišne granice koje ometaju učinkovito korištenje energije i povećano korištenje obnovljivih izvora energije. Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije (eng. Executive Agency for Competitiveness and Innovation – EACI), uz suradnju i nadzor Opće uprave za energetiku (eng. DG Energy) upravlja ovim programom, kao i budžetom od 730 milijardi EUR koji je dostupan za financiranje projekata te pokretanje različitih europskih portala, inicijativa i postrojenja. Financiranje po programu Intelligent Energy Europe (IEE) dostupno je za različite vrste aktivnosti koje potiču korištenje čiste i održive energije.

Mobilizacija lokalnih energetskih investicija (Mobilising Local Energy Investments- MLEI)  – Pomoć razvoju projekta (Project Development Assistance – PDA) predstavlja mjeru kojom je, unutar Intelligent Energy Europe programa, financiran projekt ZagEE. Veličina projektnog ulaganja je u rasponu od 6 milijuna eura do 50 milijuna eura te 3 milijuna eura za prijavitelje iz prijelaznih regija. Prijedlozi projekata koji se žele financirati iz ove mjere i programa moraju biti dostavljeni od strane javnih tijela, dok privatne osobe mogu sudjelovati kao partneri. Subvencije dobivene putem ovog programa pokrivaju do 75% prihvatljivih troškova.

Europska komisija osnovala je velik broj mogućnosti financiranja PDA u svrhu davanja podrške ambicioznim javnim vlastima i javnim tijelima u razvoju profitabilnih energetski održivih projekata. PDA mogućnosti financiranja imaju za cilj premostiti jaz između održivih energetskih planova i realne investicije kroz podržavanje svih aktivnosti potrebnih za pripremu te pokretanje ulaganja u održive energetske projekte. Navedene aktivnosti mogu uključivati izradu studija izvedivosti, mobiliziranju dionika i zajednice, financijski inženjering, poslovne planove, tehničke specifikacije te proces javne nabave.

Program IEE MLEI omogućuje lokalnim samoupravama da poboljšaju vlastitu energetsku politiku te kontinuirano potiču održivi energetski razvitak samouprave i zaštitu okoliša. Također, promjena ponašanja i stavova građana, promoviranje racionalnog gospodarenja energijom te mjera energetske učinkovitosti, održivog razvoja i zaštite okoliša uporabom obnovljivih izvora energije predstavljaju samo neke od prednosti korištenja IEE MLEI programa.

Isto tako, smanjenjem energetskih potrošnja te provedbom aktivnosti energetskih ušteda, samouprave koje svoj napredak vide u korištenju sredstava iz programa IEE MLEI postaju savršeni primjeri dobre prakse te tako potiču ostale lokalne samouprave da se strateški opredijele za razvoj te odrede primarne ciljeve nove energetske politike.

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/